► ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP ➜ 500.000 VNĐ

❆ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

❆ Hỗ trợ : VGate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina

Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày.

Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

⇨ LỊCH SỬ THỐNG KÊ CÁC NGÀY CŨ ⇦
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-01-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
14-01-2021 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
13-01-2021 Đầu 3 Đuôi 9 Win 69
12-01-2021 Đầu 9 Đuôi 6 Win 92
11-01-2021 Đầu 0 Đuôi 7 Win 07
10-01-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Win 46
09-01-2021 Đầu 9 Đuôi 4 Win 64
08-01-2021 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
07-01-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win 54
06-01-2021 Đầu 0 Đuôi 2 Win 02
05-01-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
04-01-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Win 88
03-01-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 32
02-01-2021 Đầu 8 Đuôi 0 Win 81
01-01-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
31-12-2020 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
30-12-2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win 05
29-12-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 11
28-12-2020 Đầu 9 Đuôi 0 Win 90
27-12-2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win 71
26-12-2020 Đầu 6 Đuôi 7 Win 87
23-12-2020 Đầu 8 Đuôi 7 Win 87
24-12-2020 Đầu 9 Đuôi 2 Win 93
23-12-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Win 88
22-12-2020 Đầu 1 Đuôi 3 Win 13
21-12-2020 Đầu 8 Đuôi 3 Win 93
20-12-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 88
19-12-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 70
18-12-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win 54
17-12-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 50
16-12-2020 Đầu 0 Đuôi 3 Win 63
15-12-2020 Đầu 8 Đuôi 4 Win 81
14-12-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
13-12-2020 Đầu 3 Đuôi 8 Win 28
12-12-2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win 45
11-12-2020 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
10-12-2020 Đầu 3 Đuôi 9 Win 35
09-12-2020 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
08-12-2020 Đầu 2 Đuôi 5 Win 20
07-12-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
06-12-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win 53
05-12-2020 Đầu 0 Đuôi 3 Win 05
04-12-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 49
03-12-2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win 11
02-12-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 17
01-12-2020 Đầu 0 Đuôi 7 Win 07
30-11-2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win 04
29-11-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win 69
28-11-2020 Đầu 6 Đuôi 4 Win 64
27-11-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 26
26-11-2020 Đầu 4 Đuôi 1 Win 71
25-11-2020 Đầu 3 Đuôi 5 Win 36
24-11-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Win 64
23-11-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
22-11-2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
21-11-2020 Đầu 6 Đuôi 1 Win 61
20-11-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 80
19-11-2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win 17
18-11-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
17-11-2020 Đầu 9 Đuôi 2 Win 93
16-11-2020 Đầu 2 Đuôi 0 Win 30
15-11-2020 Đầu 1 Đuôi 8 Win 18
14-11-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win 06
13-11-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Win 87
12-11-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
11-11-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 42
10-11-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 74
09-11-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
08-11-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 11
07-11-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 56
06-11-2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win 71
05-11-2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win 25
04-11-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
03-11-2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win 18
02-11-2020 Đầu 6 Đuôi 0 Win 61
01-11-2020 Đầu 5 Đuôi 8 Win 59
31-10-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 10
30-10-2020 Đầu 8 Đuôi 3 Win 83
29-10-2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win 36
28-10-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win 07
27-10-2020 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
26-10-2020 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
25-10-2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win 36
24-10-2020 Đầu 7 Đuôi 8 Win 28
23-10-2020 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
22-10-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win 79
21-10-2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win 43
20-10-2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win 57
19-10-2020 Đầu 2 Đuôi 0 Win 25
18-10-2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win 19
17-10-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win 69
16-10-2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win 08
15-10-2020 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
14-10-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
13-10-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Win 66
12-10-2020 Đầu 1 Đuôi 8 Win 18
11-10-2020 Đầu 9 Đuôi 8 Win 94
10-10-2020 Đầu 4 Đuôi 8 Win 48
09-10-2020 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
08-10-2020 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
07-10-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win 65
06-10-2020 Đầu 6 Đuôi 0 Win 65
05-10-2020 Đầu 2 Đuôi 7 Win 23
04-10-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
03-10-2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
02-10-2020 Đầu 0 Đuôi 7 Win 00
01-10-2020 Đầu 1 Đuôi 8 Win 18
30-09-2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
29-09-2020 Đầu 5 Đuôi 3 Win 23
28-09-2020 Đầu 6 Đuôi 1 Win 31
27-09-2020 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
26-09-2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win 69
25-09-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
24-09-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
23-09-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 11
22-09-2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win 86
21-09-2020 Đầu 8 Đuôi 7 Win 57
20-09-2020 Đầu 4 Đuôi 2 Win 42
19-09-2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win 04
18-09-2020 Đầu 9 Đuôi 2 Win 90
17-09-2020 Đầu 7 Đuôi 0 Win 70
16-09-2020 Đầu 5 Đuôi 2 Win 82
15-09-2020 Đầu 3 Đuôi 6 Win 30
14-09-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
13-09-2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win 63
12-09-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
11-09-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
10-09-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Win 20
09-09-2020 Đầu 0 Đuôi 1 Win 00
08-09-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 22
07-09-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win 53
06-09-2020 Đầu 9 Đuôi 3 Win 93
05-09-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Win 85
04-09-2020 Đầu 4 Đuôi 0 Win 80
03-09-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
02-09-2020 Đầu 4 Đuôi 8 Win 48
01-09-2020 Đầu 4 Đuôi 7 Win 57
31-08-2020 Đầu 5 Đuôi 8 Win 58
30-08-2020 Đầu 5 Đuôi 3 Win 83
29-08-2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
28-08-2020 Đầu 2 Đuôi 8 Win 48
27-08-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 96
26-08-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
25-08-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win 59
24-08-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
23-08-2020 Đầu 3 Đuôi 1 Win 41
22-08-2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win 35
21-08-2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win 54
20-08-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
19-08-2020 Đầu 0 Đuôi 3 Win 01
18-08-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
17-08-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Miss
16-08-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
15-08-2020 Đầu 8 Đuôi 1 Win 80
14-08-2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win 14
13-08-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
12-08-2020 Đầu 5 Đuôi 2 Win 52
11-08-2020 Đầu 7 Đuôi 8 Win 28
10-08-2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win 28
09-08-2020 Đầu 3 Đuôi 9 Win 38
08-08-2020 Đầu 0 Đuôi 8 Win 58
07-08-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 14
06-08-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 75
05-08-2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
04-08-2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
03-08-2020 Đầu 3 Đuôi 0 Win 36
02-08-2020 Đầu 3 Đuôi 1 Win 11
01-08-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 12
31-07-2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win 62
30-07-2020 Đầu 6 Đuôi 3 Win 63
29-07-2020 Đầu 3 Đuôi 7 Win 17
28-07-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
27-07-2020 Đầu 3 Đuôi 1 Win 31
26-07-2020 Đầu 3 Đuôi 4 Win 54
25-07-2020 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
24-07-2020 Đầu 8 Đuôi 7 Win 97
23-07-2020 Đầu 9 Đuôi 2 Win 92
22-07-2020 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
21-07-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
20-07-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
19-07-2020 Đầu 3 Đuôi 8 Win 34
18-07-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Win 86
17-07-2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win 14
16-07-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 11
15-07-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Win 02
14-07-2020 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
13-07-2020 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
12-07-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 90
11-07-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
10-07-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win 69
09-07-2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
08-07-2020 Đầu 8 Đuôi 3 Win 83
07-07-2020 Đầu 6 Đuôi 1 Win 60
06-07-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Win 70
05-07-2020 Đầu 7 Đuôi 0 Win 70
04-07-2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win 75
03-07-2020 Đầu 0 Đuôi 7 Win 27
02-07-2020 Đầu 2 Đuôi 8 Win 29
01-07-2020 Đầu 3 Đuôi 5 Win 35
30-06-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
29-06-2020 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
28-06-2020 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
27-06-2020 Đầu 3 Đuôi 8 Win 36
26-06-2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
25-06-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Win 82
24-06-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 10
23-06-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Win 62
22-06-2020 Đầu 1 Đuôi 8 Win 17
21-06-2020 Đầu 2 Đuôi 7 Win 27
20-06-2020 Đầu 3 Đuôi 9 Win 69
19-06-2020 Đầu 3 Đuôi 5 Win 30
18-06-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Win 89
17-06-2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
16-06-2020 Đầu 7 Đuôi 2 Win 62
15-06-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
14-06-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
13-06-2020 Đầu 6 Đuôi 7 Win 61
12-06-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Miss
11-06-2020 Đầu 3 Đuôi 4 Win 34
10-06-2020 Đầu 3 Đuôi 5 Win 30
09-06-2020 Đầu 7 Đuôi 0 Win 70
08-06-2020 Đầu 6 Đuôi 1 Win 60
07-06-2020 Đầu 5 Đuôi 9 Win 39
06-06-2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
05-06-2020 Đầu 1 Đuôi 3 Win 13
04-06-2020 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
03-06-2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win 00
02-06-2020 Đầu 2 Đuôi 0 Win 22
01-06-2020 Đầu 2 Đuôi 3 Win 23
31-05-2020 Đầu 3 Đuôi 5 Win 34
30-05-2020 Đầu 6 Đuôi 7 Win 64
29-05-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
28-05-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 13
27-05-2020 Đầu 5 Đuôi 1 Win 61
26-05-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win 54
25-05-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 11
24-05-2020 Đầu 6 Đuôi 9 Win 79
23-05-2020 Đầu 8 Đuôi 1 Win 91
22-05-2020 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
21-05-2020 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
20-05-2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win 65
19-05-2020 Đầu 0 Đuôi 9 Win 00
18-05-2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
17-05-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
16-05-2020 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
15-05-2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win 95
14-05-2020 Đầu 6 Đuôi 3 Win 63
13-05-2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win 95
12-05-2020 Đầu 2 Đuôi 9 Win 09
11-05-2020 Đầu 5 Đuôi 9 Win 19
10-05-2020 Đầu 6 Đuôi 8 Win 65
09-05-2020 Đầu 7 Đuôi 0 Win 70
08-05-2020 Đầu 4 Đuôi 2 Win 41
07-05-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
06-05-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win 36
05-05-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win 72
04-05-2020 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
03-05-2020 Đầu 5 Đuôi 7 Win 47
02-05-2020 Đầu 3 Đuôi 5 Win 32
01-05-2020 Đầu 8 Đuôi 6 Win 66

CẦU VIP TÀI LỘC ĂN NGAY

CÁC GÓI COMBO SIÊU LỢI NHUẬN => CHOSOVIP.COM

CẦU XIÊN 2 ĂN THÔNG 3 NGÀY => LOVIP88.INFO

3 CÀNG ĐANG ĂN 3 NGÀY – SOISODEP68.COM

SOI CẦU SIÊU VIP HÔM NAY – SIEUVIP.INFO

CHUYÊN GIA 3 CÀNG ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SODEPMIENBAC.ORG

3 CÀNG TUYỆT MẬT ĂN ĐẬM NHIỀU NGÀY – CAUVIP68.ZYZ

XIÊN 3 - XIÊN 4 CHÍNH XÁC – CAUCHUANVIP.ONLINE

CẦU LÔ SIÊU ĐẸP VÀO BỜ NGAY CAUCHUAN247.ONLINE

CẦU ĐỀ ĂN LIÊN TIẾP 7 NGÀY – HOIDONGMB.INFO