► ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP ➜ 500.000 VNĐ

❆ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

❆ Hỗ trợ : VGate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina

Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày.

Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

⇨ LỊCH SỬ THỐNG KÊ CÁC NGÀY CŨ ⇦
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
22-10-2021 Đầu 2 Đuôi 8 Win 28
21-10-2021 Đầu 9 Đuôi 8 Win 88
20-10-2021 Đầu 6 Đuôi 9 Win 49
19-10-2021 Đầu 4 Đuôi 5 Win 47
18-10-2021 Đầu 0 Đuôi 9 Win 09
17-10-2021 Đầu 4 Đuôi 0 Win 40
16-10-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 67
15-10-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Win 18
14-10-2021 Đầu 1 Đuôi 9 Win 19
13-10-2021 Đầu 5 Đuôi 1 Miss
12-10-2021 Đầu 6 Đuôi 8 Win 18
11-10-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 42
10-10-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 85
09-10-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 56
08-10-2021 Đầu 0 Đuôi 5 Miss
07-10-2021 Đầu 6 Đuôi 9 Win 69
06-10-2021 Đầu 2 Đuôi 5 Win 45
05-10-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 67
04-10-2021 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
03-10-2021 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
02-10-2021 Đầu 7 Đuôi 5 Win 77
01-10-2021 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
30-09-2021 Đầu 1 Đuôi 0 Win 11
29-09-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 77
28-09-2021 Đầu 7 Đuôi 4 Win 34
27-09-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 11
26-09-2021 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
25-09-2021 Đầu 0 Đuôi 2 Win 08
24-09-2021 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
23-09-2021 Đầu 3 Đuôi 4 Win 34
22-09-2021 Đầu 7 Đuôi 5 Win 73
21-09-2021 Đầu 6 Đuôi 3 Win 83
20-09-2021 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
19-09-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win 57
18-09-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
17-09-2021 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
16-09-2021 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
15-09-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
14-09-2021 Đầu 1 Đuôi 9 Win 59
13-09-2021 Đầu 6 Đuôi 8 Win 48
12-09-2021 Đầu 4 Đuôi 9 Win 49
11-09-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win 54
10-09-2021 Đầu 9 Đuôi 2 Miss
09-09-2021 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
08-09-2021 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
07-09-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
06-09-2021 Đầu 9 Đuôi 2 Miss
05-09-2021 Đầu 2 Đuôi 1 Win 61
04-09-2021 Đầu 5 Đuôi 1 Win 55
03-09-2021 Đầu 6 Đuôi 0 Win 60
02-09-2021 Đầu 6 Đuôi 4 Win 64
01-09-2021 Đầu 2 Đuôi 7 Win 27
31-08-2021 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
30-08-2021 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
29-08-2021 Đầu 5 Đuôi 1 Win 55
28-08-2021 Đầu 0 Đuôi 6 Win 09
27-08-2021 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
26-08-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 78
25-08-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 89
24-08-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
23-08-2021 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
22-08-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 11
21-08-2021 Đầu 5 Đuôi 7 Win 57
20-08-2021 Đầu 9 Đuôi 3 Win 93
19-08-2021 Đầu 4 Đuôi 2 Win 44
18-08-2021 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
17-08-2021 Đầu 7 Đuôi 2 Win 62
16-08-2021 Đầu 4 Đuôi 1 Win 41
15-08-2021 Đầu 9 Đuôi 8 Win 97
14-08-2021 Đầu 5 Đuôi 1 Win 53
13-08-2021 Đầu 2 Đuôi 4 Win 44
12-08-2021 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
11-08-2021 Đầu 1 Đuôi 0 Win 20
10-08-2021 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
09-08-2021 Đầu 9 Đuôi 1 Win 51
08-08-2021 Đầu 0 Đuôi 5 Win 15
07-08-2021 Đầu 3 Đuôi 4 Win 34
06-08-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 67
05-08-2021 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
04-08-2021 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
03-08-2021 Đầu 0 Đuôi 8 Win 04
02-08-2021 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
01-08-2021 Đầu 6 Đuôi 1 Win 81
31-07-2021 Đầu 1 Đuôi 3 Win 14
30-07-2021 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
29-07-2021 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
28-07-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
27-07-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 71
26-07-2021 Đầu 7 Đuôi 1 Win 91
25-07-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 80
24-07-2021 Đầu 9 Đuôi 8 Win 96
23-07-2021 Đầu 2 Đuôi 6 Win 24
22-07-2021 Đầu 6 Đuôi 1 Win 66
21-07-2021 Đầu 9 Đuôi 8 Win 88
20-07-2021 Đầu 3 Đuôi 6 Win 36
19-07-2021 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
18-07-2021 Đầu 7 Đuôi 2 Win 72
17-07-2021 Đầu 7 Đuôi 9 Win 79
16-07-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 82
15-07-2021 Đầu 5 Đuôi 1 Win 53
14-07-2021 Đầu 6 Đuôi 3 Win 53
13-07-2021 Đầu 1 Đuôi 7 Win 07
12-07-2021 Đầu 2 Đuôi 3 Win 23
11-07-2021 Đầu 8 Đuôi 4 Win 94
10-07-2021 Đầu 2 Đuôi 4 Win 94
09-07-2021 Đầu 6 Đuôi 0 Win 60
08-07-2021 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
07-07-2021 Đầu 8 Đuôi 1 Win 89
06-07-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 68
05-07-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
04-07-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 77
03-07-2021 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
02-07-2021 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
01-07-2021 Đầu 3 Đuôi 5 Win 75
30-06-2021 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
29-06-2021 Đầu 2 Đuôi 1 Win 91
28-06-2021 Đầu 4 Đuôi 8 Win 58
27-06-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 87
26-06-2021 Đầu 8 Đuôi 0 Win 90
25-06-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
24-06-2021 Đầu 7 Đuôi 8 Win 79
23-06-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
22-06-2021 Đầu 0 Đuôi 5 Win 05
21-06-2021 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
20-06-2021 Đầu 9 Đuôi 3 Win 99
19-06-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 72
18-06-2021 Đầu 2 Đuôi 1 Win 61
17-06-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 67
16-06-2021 Đầu 2 Đuôi 1 Win 22
15-06-2021 Đầu 8 Đuôi 2 Win 83
14-06-2021 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
13-06-2021 Đầu 7 Đuôi 8 Win 79
12-06-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 83
11-06-2021 Đầu 4 Đuôi 8 Win 48
10-06-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 79
09-06-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Win 99
08-06-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 66
07-06-2021 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
06-06-2021 Đầu 6 Đuôi 1 Win 63
05-06-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 63
04-06-2021 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
03-06-2021 Đầu 2 Đuôi 6 Win 21
02-06-2021 Đầu 1 Đuôi 4 Win 14
01-06-2021 Đầu 6 Đuôi 8 Win 66
31-05-2021 Đầu 6 Đuôi 0 Win 60
30-05-2021 Đầu 7 Đuôi 3 Win 53
29-05-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 87
28-05-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
27-05-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 03
26-05-2021 Đầu 0 Đuôi 2 Win 04
25-05-2021 Đầu 3 Đuôi 1 Win 71
24-05-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 85
23-05-2021 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
22-05-2021 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
21-05-2021 Đầu 2 Đuôi 3 Win 23
20-05-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 67
19-05-2021 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
18-05-2021 Đầu 4 Đuôi 9 Win 48
17-05-2021 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
16-05-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 65
15-05-2021 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
14-05-2021 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
13-05-2021 Đầu 6 Đuôi 1 Win 64
12-05-2021 Đầu 2 Đuôi 0 Win 50
11-05-2021 Đầu 8 Đuôi 0 Win 70
10-05-2021 Đầu 4 Đuôi 8 Win 47
09-05-2021 Đầu 6 Đuôi 9 Win 69
08-05-2021 Đầu 9 Đuôi 2 Win 93
07-05-2021 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
06-05-2021 Đầu 5 Đuôi 7 Win 59
05-05-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 66
04-05-2021 Đầu 7 Đuôi 0 Win 80
03-05-2021 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
02-05-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 78
01-05-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 65
30-04-2021 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
29-04-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
28-04-2021 Đầu 1 Đuôi 3 Win 13
27-04-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
26-04-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 52
25-04-2021 Đầu 9 Đuôi 8 Win 78
24-04-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 77
23-04-2021 Đầu 6 Đuôi 8 Win 60
22-04-2021 Đầu 9 Đuôi 2 Win 92
21-04-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 55
20-04-2021 Đầu 7 Đuôi 5 Win 75
19-04-2021 Đầu 6 Đuôi 9 Win 65
18-04-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 00
17-04-2021 Đầu 5 Đuôi 0 Win 80
16-04-2021 Đầu 8 Đuôi 6 Win 80
15-04-2021 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
14-04-2021 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
13-04-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 05
12-04-2021 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
11-04-2021 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
10-04-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 13
09-04-2021 Đầu 7 Đuôi 0 Win 70
08-04-2021 Đầu 0 Đuôi 3 Win 04
07-04-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 75
06-04-2021 Đầu 5 Đuôi 7 Win 59
05-04-2021 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
04-04-2021 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
03-04-2021 Đầu 3 Đuôi 0 Win 10
02-04-2021 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
01-04-2021 Đầu 9 Đuôi 3 Win 93
31-03-2021 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
30-03-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 55
29-03-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 00
28-03-2021 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
27-03-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
26-03-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 42
25-03-2021 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
24-03-2021 Đầu 1 Đuôi 8 Win 38
23-03-2021 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
22-03-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 15
21-03-2021 Đầu 2 Đuôi 0 Win 40
20-03-2021 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
19-03-2021 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
18-03-2021 Đầu 3 Đuôi 4 Win 33
17-03-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 52
16-03-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win 54
15-03-2021 Đầu 2 Đuôi 5 Win 24
14-03-2021 Đầu 8 Đuôi 4 Win 87
13-03-2021 Đầu 0 Đuôi 2 Win 12
12-03-2021 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
11-03-2021 Đầu 0 Đuôi 6 Win 26
10-03-2021 Đầu 3 Đuôi 8 Win 39
09-03-2021 Đầu 3 Đuôi 0 Win 36
08-03-2021 Đầu 5 Đuôi 8 Win 59
07-03-2021 Đầu 3 Đuôi 3 Win 33
06-03-2021 Đầu 1 Đuôi 8 Win 18
05-03-2021 Đầu 8 Đuôi 2 Win 92
04-03-2021 Đầu 0 Đuôi 8 Win 00
03-03-2021 Đầu 2 Đuôi 0 Win 10
02-03-2021 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
01-03-2021 Đầu 7 Đuôi 5 Win 77

CẦU VIP TÀI LỘC ĂN NGAY

CÁC GÓI COMBO SIÊU LỢI NHUẬN => CHOSOVIP.COM

CẦU XIÊN 2 ĂN THÔNG 3 NGÀY => LOVIP88.INFO

3 CÀNG ĐANG ĂN 3 NGÀY – SOISODEP68.COM

SOI CẦU SIÊU VIP HÔM NAY – SIEUVIP.INFO

CHUYÊN GIA 3 CÀNG ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SODEPMIENBAC.ORG

3 CÀNG TUYỆT MẬT ĂN ĐẬM NHIỀU NGÀY – CAUVIP68.ZYZ

XIÊN 3 - XIÊN 4 CHÍNH XÁC – CAUCHUANVIP.ONLINE

CẦU LÔ SIÊU ĐẸP VÀO BỜ NGAY CAUCHUAN247.ONLINE

CẦU ĐỀ ĂN LIÊN TIẾP 7 NGÀY – HOIDONGMB.INFO